Hoe gaan we nu concreet te werk?

Analyse van uw huidige situatie

 1. In een kennismakingsgesprek proberen we zicht te krijgen op uw persoonlijke situatie en de zaken die u belangrijk vindt.
 2. U bezorgt ons een overzicht van uw polissen en/of inzicht in voorzieningen die via werkgever lopen.

ons voorbereidend werk

 1. We brengen uw huidige situatie in kaart.
 2. We werken concrete voorstellen uit in functie van ons comfortplan.

Gezamelijk doelen bepalen en keuzes maken

 1. We plannen een afspraak en overlopen uw situatie die we in kaart hebben gebracht.
 2. We bespreken uw globale offerte.
 3. We sturen bij in functie van persoonlijke behoeften en voorkeuren.
 4. We bezorgen u een overzicht van de geplande voorzieningen

Afsluiten

 1. We sluiten af met een globale samenvatting en overzicht van al uw polissen.
 2. We bezorgen u een zeer handige kaft met inlegbladen om al uw documenten in te bewaren.
 3. Een samenvatting in kader van persoonlijke financiële planning overzicht pensioenopbouw via diverse fiscale stelsel – overlijdensdekkingen – gewaarborgd inkomen of ongevallen

Opvolgen en updaten op geregelde tijdstippen

We programmeren onze totaal klanten voor een periodiek onderhoud En nodigen uit voor een check-up.
Dergelijke opvolging is zeer nuttig gezien zowel uw persoonlijke situatie alsook de wetgeving verandert. Ondertussen hebben de verzekeraars nieuwe producten en tariefstructuren ontwikkeld en Madesco de invulling van hun comfortpakket.