GrijsGroen Blauw’ = Een uniek concept!

Bvb. U kan een woning verzekeren voor een welbepaald bedrag, in heropbouwwaarde of met meer uitgebreide waarborgen. U kan uw wagen verzekeren op basis van de marktwaarde, de factuurwaarde of de catalogus nieuwwaarde en dit zonder vrijstelling … etc.

Standaard stellen wij altijd onze COMFORTFORMULE. Een ‘menu’ samengesteld uit producten bij verschillende verzekeraars die beantwoorden aan deze groene formule.

Uzelf kiest voor de invulling “à la carte” want u zal ongetwijfeld bepaalde zaken belangrijker vinden dan andere:

  1. DE BUDGETFORMULE (Grijs)
    U betaalt minder maar draagt een hoger eigen risico (hogere vrijstellingen en beperktere waarborgen).

  2. DE COMFORTFORMULE (Groen)
    Deze invulling stellen wij in eerste instantie altijd standaard voor. Zorgvuldig gekozen producten met dekkingen en voorwaarden die men als comfortabel kan beschouwen.

  3. DE OPTIMAFORMULE (Blauw)
    U wenst de meest uitgebreide voorwaarden, de laagste vrijstellingen, de hoogste waarborgen