Module Pensioen en Welvaartplanning


Het welvaartdossier voor u als Zelfstandige met Vennootschap
- Wij luisteren we naar uw uw ambities, toekomstplannen en uiteraard ook uw beroepsactiviteiten.
- Wat zijn uw middelen? Wat is uw gezinssituatie? Welke financiële risico's loopt u?
- Zo kunnen we correct uw behoeften en noden in kaart brengen om ze financieel correct te beschermen.
Het welvaartdossier voor u als Kleine onderneming
- Als kleine onderneming heeft er alle belang bij dat uw medewerkers tevreden en gemotiveerd zijn.
- Een goed uitgekiend pensioenplan is daarbij een mooie troef.
- Samen met u kijken we om een gunstig pensioenplan samen te stellen voor uw medewerkers volgens uw budget.
Het welvaartdossier voor u als Grote Onderneming
- U zoekt een pensioenplan voor uw werknemers?
- We werken voor u een voorstel op maat uit en vergelijken hierbij het marktaanbod van meerdere verzekeraars.
- U krijgt advies op maat en kan zo een weloverwogen keuze maken voor uw personeel.
Het welvaartdossier van uw klant als Accountant
- Wij hechten groot belang aan een vlotte communicatie met de accountant van onze cliënten.
- Als accountant bent u namelijk de vertrouwenspersoon, waar wij intensief mee samenwerken.
- Om een aangepast pensioenplan uit te werken, delen we graag onze kennis en bevindingen met die van u als accountant.
- Zo helpen we samen om een realistisch en haalbaar plan samen te stellen voor onze gezamenlijke klant.

Als gespecialiseerde e-GOR makelaar stellen wij dit unieke platform ter beschikking van onze klanten en van hun accountant. Door deze investering reiken wij onze klanten en de accountant minstens dezelfde ‘wapens’ aan als de overheid op gebied van de 80%-controles: VAPZ-controles & Wyninckx-bijdrage.

Via mandaat (cfr. Tax-on-Web) krijgt de klant en u als uw accountant toegang tot en actueel inzicht in het volledig pensioendossier.

Professioneel en modern staat e-Gor voor:


- Samenwerking en kennisdeling;
- Communicatie op het juiste moment;
- Online opvraging van de noodzakelijke gegevens om berekeningen correct te kunnen uitvoeren en mee te delen;
- Perfecte verwerking van de verzekeringsfiscaliteit;
- Vermijden van discussies met de overheid;
- Automatische jaarlijkse controles;
- Vermijden van briefwisseling, telefoons, misverstanden;
- Duidelijk inzicht in uw te verwachten pensioenkapitalen;
- Kosten- en vooral tijdsbesparing