Nuttig: kan ik een duplicaat van het inschrijvingsbewijs voor mijn voertuig bekomen?

U kunt een duplicaat van uw inschrijvingsbewijs aanvragen als uw inschrijvingsbewijs beschadigd, verloren of gestolen is. De aanvraag van een duplicaat kost 26 euro en doet u door een aanvraagformulier voor het inschrijvingsbewijs (roze formulier) te bezorgen aan DIV:

– Als het inschrijvingsformulier beschadigd is, dan moet u het beschadigde exemplaar voegen bij de aanvraag tot inschrijving. Op het aanvraagformulier kleeft u een sticker die aangeeft dat het voertuig verzekerd is. U krijgt de sticker van uw makelaar.

– Als u uw inschrijvingsbewijs heeft verloren of het is gestolen, dan moet u daarvan aangifte doen bij de politie. U zult dan een attest van verlies of diefstal krijgen. Dat attest moet u bij het roze formulier voegen. Op het attest moeten de volgende gegevens staan:

  • de naam, voornaam en volledig adres van de titularis
  • de nummerplaat
  • de gegevens van het voertuig
  • de datum, zegel, naam en handtekening van de overheid die het attest aflevert

brond http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/

Gerelateerde berichten

Gerelateerde berichten